PKK

Home » Lembaga » PKK

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK

DESA MERTOYUDAN KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

PERIODE TH. 2020-2026

PENGURUS PKK TAHUN 2020 – 2026

NO. NAMA JABATAN
1. Dra. Sri Utami Ketua I
2. Handriana Ketua II
3. Asih Rustamti Sekretaris I
4. Meida Anggraini Sekretaris II
5. Siti Muryati Bendahara I
6. Supartini Bendahara II
7. Rubiyati Ketua Pokja I
8. Yosi Kusuma Sekretaris Pokja I
9. Nanik Agustina Anggota Pokja I
10. Kusyatini Ketua Pokja II
11. Desi Puji Setiyani Sekretaris Pokja II
12. Sri Wulandari Bendahara Pokja II
13. Dewi Limastuti Ketua Pokja III
14. Siti Nurchasanah Sekretaris Pokja III
15. Fitri Rochmah Bnedahara Pokja III
16. Nurince Domingas Ketua Pokja IV
17. Manifatul Itsnaeni Sekretaris Pokja IV
18. Suharmi Anggota Pokja IV
19. Ngatmi Anggota Pokja IV